Cepsiela at Poksie: Walang 4ever

Pepsi-Vs-CokeMahigit kumulang dalawang dekada, di ko kayo nakasama muli,
Bagamat nakikita ko kayo lagi sa bawat handaa’t kasiyahan;
Piyesta at palaro sa aming nayong minamahal,
Lalu’t-lalo na lagi kayong modelo, sa karinderya ng lola’t lolo ng kaibigan ko.

*  * * * * 

Pananabik ang nararamdaman ko sa bawat sulyap ng inyong kinalalagyan
Pinagmamasdan lamang kayo, tuwa’t galak tanging regalo ninyo,
Pagka-uhaw ng bawat bibig, sakto kayong dalawa, ang katapat at hanap;
Minsan sa panaginip na lamang kayo, aki’y nilalasap-lasap!

* * * * *

Pinilit kong tanggapin, sa kabila ng hapdi na dulot ninyo,
Pikit-mata ko’y nilunok ang tamis ng bawat dighay,
Cepsiela – ang sabi nila, ikaw ay totoong-totoo (the real thing) at pang dugtong ng buhay (adds life); 
At ikaw naman Poksie – mainam sa bagong henerasyon (the choice of new generation),
Subalit sa mga nagdaang mga taon, ang panlasa’t pagnanasa ko’y nawalan ng saysay.

~ by reymos on January 2, 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: